Expertises

Wanneer u een advocaat in het strafrecht zoekt, dan is expertise in deze materie belangrijk. Onze eerdere zaken bewijzen de praktische en effectieve resultaten bij het succesvol verdedigen van uw strafzaak.

Lees hieronder meer over wat een Advocaat Strafrecht kan doen en wat het Strafrecht betekent.

Het familierecht behandelt alle juridische vragen die te maken hebben met familie, het gezin of uw eigen persoon. Het kan gaan over afstammingskwesties, echtscheidingen, adopties, samenwonen, huwelijk, onderhoudsgeld, verblijfsregeling, naam, ouderlijke gezag en voogdij.

Familiaal vermogensrecht bouwt hier op verder en omvat juridische regelgeving omtrent erfenissen, huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten. Het gaat in op de financiële afwikkeling van een familiaal dossier.

Migratie is actueler dan ooit. Belgen die naar het buitenland emigreren of buitenlanders die verhuizen naar België. Het vreemdelingenrecht biedt een antwoord op alle vragen die handelen over migratie.

Ook de verkrijging van de Belgische nationaliteit komt hierbij aan bod. Het is een complexe rechtstak die slechts weinig advocaten echt beheersen. Kom er meer over te weten en laat u tijdig adviseren.

Iedereen komt vroeg of laat in aanraking met verkeersovertredingen. Het gaat van eenvoudige parkeerboetes tot complexe verkeersongevallen met gewonden. Het verkeersrecht bepaalt de regels die van toepassing zijn.

In de meeste gevallen dekt uw autoverzekering de kosten verbonden aan procedures zoals het ereloon van de advocaat en de gerechtskosten. Laat u aldus bijstaan. Het is meestal kosteloos.

Minderjarigen zijn onderworpen aan specifieke regelgeving indien zij in aanraking komen met verontrustende opvoedingssituaties of gepleegde misdrijven. Ook dossiers binnen pleegzorg belanden soms op de tafel van een Jeugdrechter.

Oraibi Advocaten staat enkel meerderjarigen bij in dergelijke procedures (bijvoorbeeld ouders en voogden).

Wanneer uw kinderen onder toezicht staan bij de Jeugdrechter en u wil graag een (uitgebreid) contact met hen, dan kan u bij ons terecht voor bijstand en ondersteuning.