Vreemdelingenrecht

Photo by Sigmund

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht of migratierecht omvat alle rechtsregels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die geen Belgische onderdaan zijn. De materie is complex en omvat niet enkel Belgische wetgeving, maar ook Europese en internationale wetgeving. Daarom is juridische bijstand van een advocaat uitermate belangrijk.

Wat betekent het vreemdelingenrecht?

Deze rechtstak omvat de wettelijke regeling rond het verblijf van buitenlanders, maar ook rond de toelating of verwijdering op het Belgisch grondgebied van personen die geen Belgische onderdaan zijn. Hieronder vallen unie-burgers (onderdanen van landen binnen de EU) en derdelanders (onderdanen van niet) Europese landen.

Slechts een kleine groep advocaten heeft een gedegen kennis van het Vreemdelingenrecht. Bovendien is dit ook een rechtstak die voortdurend wijzigt. Het vreemdelingenrecht beantwoord vragen over volgende onderwerpen:

  • Gezinshereniging (het laten overkomen van familieleden uit het buitenland)
  • Nationaliteitsaanvragen (het verkrijgen van de Belgische nationaliteit)
  • Humanitaire regularisaties (machtiging om in België te blijven wegens bijzondere omstandigheden)
  • Medische regularisaties (machtiging om in België te blijven wegens medische problemen)
  • Visa voor kort verblijf (bijvoorbeeld: toeristenvisum, c-visum, huwelijk of wettelijke samenwoonst)
  • Arbeidsmigratie (werken en wonen in België als buitenlander evenals expats)
  • Buitenlandse studenten (studeren en wonen in België)
  • Slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel met illegaal statuut

Wanneer hebt u een advocaat nodig?

Het vreemdelingenrecht is een complexe rechtstak die de nodige expertise en vakkennis vereist. Het is van belang om vanaf het begin een beroep te doen op een advocaat die u kan verdedigen en u juridisch kan adviseren. Samen gaan we opzoek naar de beste oplossing

fatima-oraibi-2

Oraibi Advocaten

Advocaat vreemdelingenrecht in Antwerpen

Mr. Fatima ORAIBI heeft een bijzondere kennis van de wetten en regels rond migratie en volgt de wetswijzigingen en rechtspraak rond het migratierecht nauwgezet op. Reeds bij het begin van een aanvraag of procedure, kan u met al uw vragen rond uw statuut of de mogelijkheden rond het regulariseren van uw statuut terecht bij ons kantoor.

Het kantoor beschikt over een ruime expertise binnen het migratierecht en heeft een doorgedreven kennis over de mensenrechten die nauw verbonden zijn met het vreemdelingenrecht.

Ook wanneer u of een familielid een aanvraag heeft ingediend om een visum te bekomen en u ontvangt een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), dan kan u beroep doen op ons kantoor om een beroepsprocedure op te starten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

“Liberty Is The Right To Do What The Law Permits.”

– Montesquieu

Het vreemdelingenrecht in het kort

1

Humanitaire en medische regularisaties

2

Asiel en internationale bescherming

3

Verkrijging van de Belgische nationaliteit

4

Werk – en studentenvisa, …

5

Erkenning van buitenlandse aktes

Wanneer u migratie problemen heeft van welke aard ook, dan is het steeds nuttig om advies in te winnen bij een advocaat. ORAIBI Advocaten waakt over uw belangen, maar helpt gelijktijdig mee in het vinden van minnelijke oplossingen.

Contacteer ons bij verdere vragen.

Heeft U Nog Andere Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft, kan u ons kantoor steeds contacteren.

Chatbox

Voor dringende vragen kan u steeds gebruik maken van onze online chatbox en dit 24/7!

Telefonisch

U kan ons op weekdagen steeds bereiken van 9.00u tot 18.00u. Voor dringende zaken stuurt u een e-mail of gebruikt u onze chatbox.

Email

Wanneer u ook documenten wenst te bezorgen of dringende vragen heeft, kan u ons steeds mailen. Wij trachten steeds binnen 24u te reageren.

Tarieven

Elk dossier is uniek en vereist een eigen aanpak. Tijdens de eerste consultatie bespreken we de kosten in detail en krijgt u een transparant beeld van het ereloon en de kosten.